Jeden ze způsobů, jak představit naše produkty, je účast na akcích pro klienty. V březnu jsme navštívili hned dvě, a obě v Ostravě. Na obou akcích nás reprezentoval Zdeněk Miček (náš CEO) a Michael Picka (náš CTO).

Jedna se konala 15. 3, pořádala jí společnost VIRTUAL REAL LIFE a byla zacílena na personalisty. Představili jsme rozšířenou realitu a předvedli jsme, jak s ní lze pracovat v personalistice. Také jsme diskutovali, které využití by pro zúčastněné klienty bylo nejzajímavější. Největší zájem byl o využití rozšířené reality v oblasti údržby, pracovních postupů, vzdělávání, kontroly kvality, orientace v prostoru, rozeznávání padělků a také pro katalogy.

Druhá akce byla 20. 3, a konala se pod záštitou MS-IC. Účastníci byli z různých oborů, především z výrobních firem, ale také z různých institucí a dokonce i škol. Na našem stánku jsme měli připraveny ukázky různých služeb, které jsme schopni nabídnout. Návštěvníky zaujala především jednoduchost práce s naším software a také šíře využití. Překvapila je možnost například spuštění videa na Roll-up a také 3D animace na vizitkách a dalších propagačních materiálech.